top of page

 NIWAKI

SKJØTSEL AV TRÆR

INVIRONMENTAL

ARBORICULTURE

Arborist log

'A wee small photograpic line-up from about 25 years of practising invironmental arboriculture, treecare and sculptural pruning in parks, gardens, forests and construction'

'En liten serie av noen av trærne fra ca 25 års virke med skjøtsel av trær og skulpturell beskjæring i park, have, skog og anlegg'

bottom of page